Edited Collections

  1. Ed. with R. Halili, G. Franzinetti, Studying the Memory of Communism. Genealogies, Social Practices and Communication, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press 2021, pp. 306 [ENG], https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5603/studying-the-memory-of-communism-genealogies-social-practices-and-communication 
  2. Ed. with M. Kafar, A.M. Kola special issue of academic journal “NOWIS. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” [“Educational Sciences. Interdisciplinary Studies”] nr 8, vol. 1, 2019 [ISSN: 2450-4491], titled Mistrz i mistrzostwo w kulturze, społeczeństwie, sztuce i edukacji [The Master and Mastery in Culture, Society, Art, and Education], pp. 340 [ENG, PL with PL and ENG summary] [available on-line: https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/articlesList?issueId=12554 ].
  3. Ed. with J. Kowalewski, Teoria w humanistyce – humanistyka w teorii [Theory in the Humanities - the Humanities in Theory], Olsztyn: Humanistics Forum 2019, pp. 327 [PL].
  4. Ed. with K. Abriszewski, J. Kowalewski, Humanistyka (pół)peryferii [(Semi)Peripheral Humanities], Olsztyn-Toruń: Humanistics Forum 2016, pp. 237 [PL].
  5. Ed. with M. Wołk special issue of the academic journal “Litteraria Copernicana” 2/2015 [ISSN 1899–315X] titled Pożytki z porównania [Advantages of Comparison], pp. 186 [PL with ENG summary] [available on-line: http://apcz.pl/czasopisma//index.php/LC/issue/view/700 ].
  6. Ed. with M. Kafar Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych” [Ethical and Moral Aspects of the ‘Humanities’ Practices’], Toruń-Łódź: Humanistics Forum 2015, pp. 254 [PL].
  7. Ed. with A. Szahaj, Filozofia i etyka interpretacji [Philosophy and Ethics of Interpretation], Kraków: Universitas 2007, pp. 338 [PL].
  8. Ed. with U. Makowska, Na Jawie i nie-Jawie. Mozaika kulturowa Indonezji (Komentarz wystawy) [Real and Unreal Java. The Culture Mosaic of Indonesia (Commentary on the Exhibition)], Toruń: The Maria Znamierowska-Prüffer Ethnographical Museum in Toruń, 2005, pp. 59 [PL with ENG summary].