Publications

  1. Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci [Socialist Postcolonialism. Memory Reconsolidation], Toruń: NCU Press 2018, pp. 484 [PL with ENG summary].

        Reviews:

  • "Slavic Review" (Cambridge UP, vol 78, Issue 3, Fall 2019, pp. 826-828) by Padraic Kenney,
  • "The Polish Review" (Vol. 64, No. 4 (2019), pp. 97-100) by Piotr Puchalski,
  • "Acta Poloniae Historica" (vol. 119, 2019, s. 344-349) by Anna Sosnowska,
  • "New Eastern Europe" (No 6, 2018, s. 136-140) by Tomasz Kamusella,
  • "Athenaeum" (vol. 58/2018, ss. 253–255) by Katarzyna Taczyńsk.
  1. Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne [Europe in Polish, Czech and Croatian Discourse. Critical Reconfigurations], Toruń: NCU Press 2011, pp. 432 [PL with ENG summary].
  2. Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym [Czech and Russian Slavophilism in Comparison], Łódź: Ibidem 2004, pp. 160 [PL].