Authored Books

 1. Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci [Socialist Postcolonialism. Memory Reconsolidation], Toruń: NCU Press 2018, pp. 484 [PL with ENG summary]

  See more: Socialist postcolonialism

        Reviews:

 1. Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne [Europe in Polish, Czech and Croatian Discourse. Critical Reconfigurations], Toruń: NCU Press 2011, pp. 432 [PL with ENG summary].

  See more: Eastern and Central Europe
   
 2. Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym [Czech and Russian Slavophilism in Comparison], Łódź: Ibidem 2004, pp. 160 [PL].

  See more: Slavophilism